Velkommen

til Børne- og Ungdomsforeningerne i Roskilde Kommunes hjemmeside.

BUS har siden 2013 repræsenteret de folkeoplysende foreningers interesser i Roskilde Kommune. Vi fungerer blandt andet som bagland for Jesper Kejlhof, der er medlem af Roskilde Kommunes folkeoplysningsudvalg.

Deltag i vores seminar for 2022: Kriseparat spejder

Læs om vores “Alle Tiders Tour – Roskilde 2022” mærke

Søg om tilskud fra vores lederpulje.

Kig nærmere: