Årsmødet

Afholdes hvert år i april. I 2019 er årsmødet d. 10. april.

I 2019 skal DDS, DUI Leg & Virke og DBS udpege deres medlemmer for de næste to år. Hvis der havde været end DGP gruppe i Roskilde kommune ville de også skulle udpege deres medlem af forretningsudvalget i 2019.

Indkaldelse til årsmødet skal ske med mindst 4 ugers varsel. Forslag til vedtægtsændringer skal være i forretningsudvalgets hænder senest d. 1. februar. Andre forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være i forretningsudvalgets hænder senest d. 1. marts.