Seminar 2022: Kriseparat Spejder

For første gang efter Coronaen afholdte BUS Roskilde onsdag d. 2. november 2022 seminar for alle spejder- og FDF-ledere om emnet ”Kriseparat spejder”. Seminaret gjorde deltagerne klogere på hvordan man forebygger, håndterer og agerer i forbindelsen med kriser, ulykker og katastrofer i naturen.

  • Hvordan man udarbejder en beredskabsplan for spejderlejren.
  • Hvordan tager spejderne vare på sig selv og andre ude i naturen.
  • Opnår kendskab til Beredskabets aktører – herunder Beredskabsforbundets virke.
  • Høre om muligheden for at booke et gratis kursus for egne spejdere 13+

Program for seminaret:
18:30 – 19:00 Spisning / velkomst
19:00 – 20:00 Oplæg v/Beredskabsforbundet
20:00 – 20:15 Pause
20:15 – 20.45 Oplæg v/Beredskabsforbundet
20:45 – 21:00 Spørgsmål / tak for i aften

Seminaret afholdtes hos FDF Gadstrup-Snoldelev

Seminaret og forplejningen var gratis for alle deltagere.

Tidligere års seminarer:

2021: Aflyst pga. Corona

2020: Aflyst pga. Corona

2019: Hvordan skaffer vi penge til spejderiet?

2018: Aflyst

2017: Den Legende Tilgang

2016: Boserupgård Naturcenter

2015: Seminar om bogstavbørn

2014: Seminar om forskellige børn—forskellige behov

2013: Seminar for kasserere